Wpół do Trzeciej RP

Wspominamy ówczesne absurdy służby zdrowia, seanse hipnozy Kaszpirowskiego. Wydobycie węgla nagle okazało się nierentowne. Szukamy odpowiedzi na pytanie: jak można było handlować... niczym? Czyli handel uspołeczniony kontra prywatny.