Wpół do Trzeciej RP

W programie wspominamy: nieśmiałą reformę MSW, niewiele śmielszą reformę prokuratury i całkiem śmiały spadek produkcji. 10 maja 1990 roku, milicja została przekształcona w policję, a Służba Bezpieczeństwa w Urząd Ochrony Państwa. W przypadku reformy prokuratury nie było nowej ustawy tylko nowelizacja, a w ślad za nią poszła wymiana kadr, czy jednak szeroka? I na koniec, czy wysoka produkcja polskich zakładów pracy mogła zaszkodzić transformacji?