Wpół do Trzeciej RP

W odcinku opowiemy o II Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. Przypomnimy o pożegnaniu 22 lipca. Będą też góry czerwonej makulatury.