Wpół do Trzeciej RP

Jak doszło do zbrodniczego podpalenia dociekliwego dziennikarza Jerzego Jachowicza, który specjalizował się w pisaniu o służbach mundurowych? Przypominamy również płomienne wystąpienie Adama Michnika w obronie SdRP Aleksandra Kwaśniewskiego i utrzymanie majątku po PZPR. W tym samym czasie klub Socjaldemokracji, bez udziału kamer, spotkał się z ówczesnym prezydentem Wojciechem Jaruzelskim, którego oparcie uzyskał. Sierpień 1990 r. był również kolejnym miesiącem wprowadzania planu Balcerowicza, który miał pobudzić polski handel wewnętrzny. Na koniec o pierwszym w historii kocie na służbie w GOPR.