Wpół do Trzeciej RP

Opowiemy o przełomie w stosunkach polsko-sowieckich ws. zbrodni katyńskiej, o kampanii wyborczej przed pierwszymi po wojnie całkowicie wolnymi i przy okazji niesfałszowanymi wyborami, o oświadczeniu Lecha Wałęsy w kwestii kandydowania lub nie kandydo