Wpół do Trzeciej RP

Tym razem mówimy o rzeczach strasznych, ale też śmiesznych jakie III RP otrzymała w spadku po PRL. Wspomnimy o monstrualnie rozbudowanej biurokracji. Jak powstawały absurdalnie rozbudowane sprawozdania? Ile osób pracowało nawet w małych