Wpół do Trzeciej RP

Przypominamy wydarzenia z jesieni 1989 roku, które zmieniały Polskę Ludową w Rzeczpospolitą Polską. Najważniejsze były zmiany polityczne, które następowały, acz powoli oraz zmiany gospodarcze, które miały nastąpić wkrótce,