Wpół do Trzeciej RP

Program poświęcony tzw. transformacji, czyli procesowi przekształcania PRL w III RP. W studiu omówione zostają wybrane wydarzenia i zjawiska z okresu między wyborami czerwcowymi roku 1989, a zdobyciem władzy przez obóz postkomunistyczny