Wojownicy czasu

Kiedy w maju 1776 roku król pruski Fryderyk, zwany Wielkim, zarządził budowę twierdzy na nadwiślańskim brzegu w okolicach Grudziądza, czynił to z nadzieją. że przysłuży się ona w wojowniczych latach panowania jego albo jego następców. C