Wojownicy czasu

Kiedy w 1696 roku po śmierci zwycięzcy spod Wiednia, króla Jana III Sobieskiego, na polskim tronie zasiadł wybrany w trybie wolnej elekcji elektor Saksonii z dynastii Wettynów, zaczyna się nieuchronny upadek Rzeczypospolitej, któ