Wojownicy czasu

I wojna światowa stoczona w latach 1914–1918, zwana wcześniej Wielką Wojną lub po prostu Wojną, w Bieszczady dotarła jesienią 1914 roku, kiedy armia austro–węgierska cofała się przed rosyjskim walcem parowym. Dotarł on do grzbietu Karpat