Wojownicy czasu

Wybitny wódz i strateg żyjący w XVII wieku, Raimondo Montecuccoli, powiedział kiedyś, że więcej armii zostało zniszczonych przez brak pożywienia niż w wyniku bitwy. Rzeczywiście, o ileż łatwiej zmotywować się do walki żołnierzowi sytemu niż głodnemu. W odcinku tym zobaczymy, jak przez stulecia wojen karmiono wojowników, od których zależały losy królestw i imperiów.