Wojownicy czasu

Kiedy w 966 roku książę Polan, Mieszko, w imieniu własnym i swoich poddanych przyjął chrzest, ziemie polskie znalazły się w zachodnio–europejskiej sferze chrześcijaństwa. Wraz z nową wiarą Polacy przyjęli wówczas wiele obowiązujących w Europie zwyczajów. Jednym z nich była trwająca do dziś skłonność do uprawiania turystycznych wypraw, zwanych wtedy pielgrzymkami.