Wojownicy czasu

Stare porzekadło mówi, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ciekawe, czy przypadkiem nie pochodzi ono już od Piasta i jego dynastycznych następców, którzy omal nie zaprzepaścili dzieła zjednoczenia Słowian z dorzecza Wisły i Odry, jakie dokonało się za sprawą Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zjednoczone przez pierwszych Piastów na przełomie X i XI wieku ziemie Słowian dały początek Państwu Polskiemu. W kolejnych stuleciach okazało się jednak, że stopniowo następowało rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze w znacznej mierze niezależne władztwa terytorialne. Proces ten był związany z rozrastaniem się dynastii Piastów, której każdy członek, zgodnie z polskim prawem zwyczajowym, miał prawo do posiadania części ojcowizny.