Wojownicy czasu

Kiedy w pierwszej połowie XIV wieku zachodnim granicom Polski zaczęły zagrażać najazdy wojsk czeskich Jana Luksemburskiego, jej piastowski władca, Kazimierz Wielki nakazał budowę zamków, które miały bronić ówczesnej stolicy, czyl