Wojownicy czasu

Kiedy w pierwszej połowie XIV wieku zachodnim granicom Polski zaczęły zagrażać najazdy wojsk czeskich Jana Luksemburskiego, jej piastowski władca, Kazimierz Wielki nakazał budowę zamków, które miały bronić ówczesnej stolicy, czyli Krakowa od strony Górnego Śląska. Powstał wówczas łańcuch warownych zamków do dziś znanych jako Orle Gniazda. Podobnie jak w całej ówczesnej Europie, zamki te nie były jedynie obronnymi fortecami, ale miejscami, w których toczyło się normalne życie z wszystkimi jego cieniami i blaskami.