Wiosna z Polską Szkołą Plakatu

Prezentacja twórczości Waldemara Świerzego.