Wiosna z Polską Szkołą Plakatu

Prezentacja twórczości Marka Freudenreicha.