Wiosna z Polską Szkołą Plakatu

Prezentacja twórczości Leszka Hołdanowicza.