Wiosna z Polską Szkołą Plakatu

Prezentacja twórczości Józefa Mroszczaka.