Wiosna z Polską Szkołą Plakatu

Prezentacja twórczości Juliana Pałki.