Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W drugim odcinku gościmy w domach dwóch rodzin wielodzietnych, które skorzystały z pomocy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W jednym matka samotnie wychowuje trójkę dzieci, w drugim mieszka pięcioro dzieci, a ojciec i najstarsz