Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Jesteśmy w miejscu, gdzie narodził się pomysł Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – w Ośrodku Rehabilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Pomysł akcji zrodził się na zebraniu księży dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1994 roku. Tam spotykamy niepełnosprawną młodzież i dzieci, pokazujemy ich zajęcia rehabilitacyjne. Rozmawiamy także z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk, który regularnie występuje tutaj przed podopiecznymi ośrodka. Łączymy się także ze szkołą podstawową, gdzie znajduje się Dyrektor Caritas Polska. Opowiada o 25 latach akcji, która w tym roku ruszyła 29 listopada.