Wigilie Polskie

Reportaż prezentujący widzom tradycje wigilijne na Litwie. Wybierzemy się z kamerą do miasta Jaszuny, by przyjrzeć się, jak mieszkańcy tego regionu obchodzą najważniejszy czas w roku, jakie potrawy spożywają i jak pielęgnują świąteczne tradycje zapoczątkowane przez ich przodków wiele lat temu. Sprawdzimy, co znajduje się na wigilijnym stole, jakie pieśni się przy nim śpiewa i jak spędza się Święta Bożego Narodzenia u naszych sąsiadów.