Wiersz codzienny

„Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził” Stanisława Barańczaka w interpretacji Ewy Szykulskiej.