Wiersz codzienny

„Ankieta” księdza Jana Twardowskiego w interpretacji Sławomira Orzechowskiego.