Wiersz codzienny

Wiersz „Tutli Putli” Stanisława Ignacego Witkiewicza w interpretacji Jadwigi Jankowskiej-Cieślak.