Wiersz codzienny

„Dodaj słowo do rzeczy” Jarosława Marka Rymkiewicza w interpretacji Justyny Wasilewskiej.