Wiersz codzienny

Wiersz Juliana Tuwima „Kartofle” w interpretacji Jana Frycza.