Wiersz codzienny

Wiersz „Na odejście poety i pociągu osobowego” Tadeusza Różewicza w interpretacji Marii Maj.