Wiersz codzienny

Wiersz „Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz” Zbigniewa Herberta w interpretacji Rafała Maćkowiaka.