Wiersz codzienny

Wiersz „Od pleców” Stanisława Grochowiaka w interpretacji Andrzeja Grabowskiego.