Wiersz codzienny

Wiersz „Ostatnie słowa” Ewy Lipskiej w interpretacji Piotra Żurawskiego.