Wielkie Przyspieszenie

Rosnące zapotrzebowanie na żywność i wodę prowadzi do wyczerpywania się zasobów naturalnych. Wiele obszarów zmaga się brakiem wody pitnej. Gleby są zatrute pestycydami i herbicydami. W ciągu ostatnich 50 lat liczba ludności się podwoiła