Wielkie nieba

Czy raper, także ktoś z przeszłością ocierającą się o kryminał i narkotyki, może ewangelizować innych. Pokazujemy raperów i hip-hopowców, którzy - nawróceni - śpiewają i rapują o Jezusie. Przedstawiamy inicjatywy facebookowo-internetowe, takie jak Brzytwa Ochmana, Aplikacja Modlitwa w drodze oraz Słowo z mocą. W ramach „owoców ŚDM” przedstawiamy grupę młodych ludzi, którzy dwa razy w tygodniu gotują zupę, by potem rowerem zawieźć ją dla potrzebujących na Planty. To nie tylko pomoc doraźna, to nowe znajomości, rozmowy i przyjaźnie z bezdomnymi.