Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej

Odcinek przedstawiający w skrócie osiągnięcia inżynieryjne, konstruktorskie, działalność polityczną oraz historię życia Stefana Bryły, pioniera spawalnictwa w budownictwie.