Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej

Odcinek o Aleksandrze Wasiutyńskim, wybitnym specjaliście w dziedzinie kolejnictwa, projektancie i budowniczym linii kolejowych, pionierze badań nad pracą toru kolejowego podczas jazdy pociągów.