Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej

Odcinek o o Tadeuszu Apolinarym Wendzie, inżynierze komunikacji, budowniczym linii kolejowych, głównym projektancie i kierowniku budowy Gdyni.