Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej

Odcinek o Tadeuszu Sendzimirze, jednym z najwybitniejszych polskich inżynierów XX wieku. Był wynalazcą wielu technik produkcyjnych w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym, m.in. metody cynkowania blach i taśm stalowych oraz metody ciągłego wal