Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej

Odcinek przedstawia sylwetkę i dorobek naukowy Ignacego Mościckiego. Był chemikiem, politykiem, w latach 1926 - 1939 Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, naukowcem i budowniczym polskiego przemysłu chemicznego.