Więcej niż solidarni

U Sióstr Salezjanek w Pieszynie schroniło się wiele rodzin ukraińskich uciekających przed wojną – najczęściej kobiety z dziećmi.
Część z nich doświadczyła działań wojennych, ukrywała się i wie co to są bombardowania, co to znaczy przebywać w schronach. U Sióstr znalazły spokój i przyjaźń.