Więcej niż solidarni

Święty Orione, założyciel zgromadzenia Orionistów, mówił że orionista to ten, który jest posłany do najuboższych i najbardziej potrzebujących. Orionista ks. Leszek Kromka przyjął na plebanie swojej parafii w Malborku ponad 80 osób. Budynek plebani dodatkowo przygotowuje na przyjęcie osieroconych dzieci z Ukrainy. W pomoc i w opiekę nad tak dużą ilością gości z Ukrainy zaangażowało się ponad 1000 osób – mieszkańców Malborka.