Więcej niż solidarni

Święty Orione, założyciel zgromadzenia Orionistów, mówił że orionista to ten, który jest posłany do najuboższych i najbardziej potrzebujących. Orionista ks. Leszek Kromka przyjął na plebanie swojej parafii w Malborku ponad 80 os&