Więcej niż solidarni

Stary zabytkowy klasztor dominikański położony na Starym Mieście w Krakowie od czasów wybuchu wojny na Ukrainie wypełnił się uchodźcami. To już normalne, że po klasztornych korytarzach biegają dzieci, a klasztorny refektarz to miejsce posiłk&o