Więcej niż solidarni

Misją Sióstr Notre Dame, tzw. Sióstr Szkolnych, jest wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest wychowywać i wspierać innych, aby mogli się rozwijać i osiągnąć te możliwości, które dał im Pan Bóg. W Krzydlinie Małej ich misja to służba wśród dzieci doświadczonych przez los, ponieważ tu Siostry Notre Damę prowadzą Dom Dziecka. Gdy na Ukrainie wybuchła wojna, do sióstr przyjechało 19 podopiecznych z ukraińskiego domu dziecka. Udało im się uciec przed wojną.