Więcej niż solidarni

Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika w swój charyzmat ma wpisaną opiekę nad ludźmi najuboższymi, niechcianymi i wykluczonymi. Słynne już w Polsce dominikanki z Broniszewic zajmują się niepełnosprawnymi umysłowo chłopcami i dziewcz