Więcej niż solidarni

Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika w swój charyzmat ma wpisaną opiekę nad ludźmi najuboższymi, niechcianymi i wykluczonymi. Słynne już w Polsce dominikanki z Broniszewic zajmują się niepełnosprawnymi umysłowo chłopcami i dziewczynkami.  Gdy na Ukrainie wybuchła wojna wiedziały, że trzeba odpowiedzieć na nowe wyzwanie obecnych czasów. Ich domy zapełniły się uchodźcami, a na Ukrainę bez przerwy wyjeżdżają TIR-y z pomocą humanitarną. S. Kazimiera Korzeniewska z domu Krakowskiego i s. Tymoteusza Gil z Broniszewic odpowiadają bez zastanowienia, że pomagać będą nieprzerwanie bez względu na okoliczności.