Wiadomości naukowe

W programie o Centrum Radioterapii Hadronowej. Torqway – najlepszy wynalazek europejski oraz tajemnicza ciecz zdolna zatrzymać pocisk.