Wiadomości naukowe

Badacze z Gdańska podczas pracy nad lekami do walki z chorobami autoimmunologicznymi, odkryli substancje, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Ponadto w programie o zaczarowanym ołówku, dzięki któremu moż