Weterynarze z sercem

Dzisiaj u nas, jedyny polski obiekt przyrodniczy wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa - Białowieski Park Narodowy i jego mieszkańcy. Wilki, łosie, żubry ale też koniki polskie, które są bezpośrednimi potomkami tarpanów.