Weterynarze z sercem

W przytulisku dla koni „Przystań ocalenie” radość z życia istnieje mimo wszystko i wbrew wszystkiemu. Tu lekcje szacunku powinien pobierać każdy, kto lekceważy słowo żywa istota w stosunku do zwierząt. Tu zwierzęta odzyskują wiarę w człowieka i tu walczy się o ich prawo do życia i spokoju, choćby tylko na te ostatnie dni.