Wesoła nauka

Wesoła nauka to magazyn edukacyjny dla dzieci, rodziców i nauczycieli tworzony na zlecenie MEN, wykorzystujący podstawę programową i treści edukacyjne przeznaczone dla dzieci klas I - III szkoły podstawowej, opracowane przez ministerstwo.