Wesoła nauka – Wielkie dzieła małych rąk

Magazyn tworzony we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, realizuje podstawę programową i wykorzystuje materiały edukacyjne opracowane przez ministerstwo. Jest to program edukacyjny, który jest odpowiedzią na aktualną, trudną sytuację szkolną związaną z epidemią koronawirusa. Umożliwia zastępczą naukę, prowadzoną w domu, dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

„Wielkie dzieła małych rąk” to holistyczne i nowatorskie podejście do edukacji dzieci, obejmujące takie dziedziny jak: matematyka, język polski, przyroda, języki obce, a także zajęcia ruchowe i naukę poprzez zabawę. Dorota Dziamska, autorka i prowadząca program, ekspert MEN ds. edukacji dzieci młodszych, przedstawi dzieciom, rodzicom i nauczycielom nowoczesne i skuteczne metody edukacji.